Veiligheid

Wij willen werk maken van een gemeente waarin veiligheid voorop staat, ook als hier extra kosten bij komen kijken.

Een paar voorbeelden van onze ideeën:

  1. Onze gemeente moet strijden voor het sluiten van kerncentrale Doel, alle vier de kernreactoren. Tot dit feit is bereikt, moet onze gemeente volledig op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen rondom dit punt.
  2. In onze gemeente moet er per buurt een plan komen waarin staat hoe een buurt het best veilig, schoon en heel kan blijven; buurtbewoners mogen hierover meedenken. Hun voorstellen voor extra handhaving (BOA’s of camera’s) moeten serieus bekeken worden.
  3. Onze gemeente moet de norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners handhaven.