Politiek en Bestuur

Wij willen werk maken van een gemeentebestuur dat duidelijk is in haar bedoelingen. Communiceer op een begrijpelijke manier met je inwoners en je inwoners zullen sneller wat voor je willen betekenen, waardoor we als gemeente samen vooruitkomen. Iedere stem telt mee en alle inwoners zijn gelijk. Burgerinitiatieven worden gewaardeerd en iedere inwoner, ongeacht politieke kleur, kan met ons in gesprek komen.

Een paar voorbeelden van onze ideeën:

  1. In onze gemeente moet er beter geluisterd worden naar de burger. Als inwoners input geven over bijvoorbeeld afvalbeleid, havenbeleid of winkelbeleid, dan moet het gemeentebestuur de burgers laten weten wat er wel en niet gedaan kan worden met hun ideeën en waarom (niet). Denk hierbij ook aan burgerinitiatieven.
  2. In onze gemeente mogen buurten leefbaarheidsbudgetten en groenbudgetten krijgen, waarmee buurtbewoners hun eigen omgeving een stukje mooier en beter kunnen maken.
  3. In onze gemeente moeten college en fracties duidelijk laten zien wat hun standpunten zijn, niet alleen bij de verkiezingen. Inwoners hebben het recht om te weten waar hun partijen voor staan.
  4. Onze historische stad Steenbergen verdient een gevoel van trots en verbinding. Het 750-jarig bestaan van onze Oranjestad in 2022 mag groots gevierd worden en onze geschiedenis mag gehoord worden. Laten we ook zeker de verbinding van de stad Steenbergen met haar vele kernen vieren!
  5. In onze gemeente verdienen alle kernen aandacht. Laten we zorgen voor de levensvatbaarheid van onze kernen met, waar realistisch, een basispakket per kern: buurthuis, gratis wifi-aansluiting per centrum, ov-aansluiting, basisschool, pinautomaat, sportvoorziening en buurtsupermarkt. Kerngericht werken zal de komende jaren de uitgebreide aandacht van het gemeentebestuur moeten hebben.
  6. In onze gemeente zijn buurthuizen belangrijk voor het sociale karakter van onze kernen. De gemeente verstrekt subsidies aan deze voorzieningen, dus moet er meer inzicht komen, zowel op financieel als organisatorisch terrein. Bij misstanden kan dan door de gemeente snel en adequaat worden ingegrepen.
  7. In onze gemeente moet er meer gebruik worden gemaakt van lokale deskundigheid. Dure, externe bureaus moeten minder worden ingeschakeld.
  8. Binnen onze gemeente moet er deskundigheid komen over subsidiemogelijkheden buiten de gemeente, zodat inwoners en gemeente optimaal kunnen profiteren van externe gelden.
  9. In onze gemeente moeten de belangen van boeren goed worden afgewogen tegen die van overige inwoners. Zo kan gewaakt worden voor stankoverlast, lichtvervuiling en het aantrekken van arbeidsmigranten waarvoor geen goede huisvesting kan worden gerealiseerd.
  10. In onze gemeente moet de gemeenteraad halfjaarlijks een overzicht ontvangen van het college van aangenomen moties en wat er mee is gedaan. De gemeenteraad is anders niet volledig in staat de belangen van de inwoners te behartigen.