Openbare Ruimte en Groen

Wij willen werk maken van de karakteristieke natuur van onze gemeente en wij willen werk maken van de opwaardering van het openbare groen.

Een paar voorbeelden van onze ideeën:

  1. In onze gemeente moet, gebaseerd op onderzoeksgegevens, een extra rondweg komen te liggen om onze verkeersveiligheid te waarborgen.
  2. De gemeente moet het verkeerscirculatieplan gebruiken om de Markt eventueel open te stellen. Er moet sowieso gekeken worden naar het openstellen van de Markt in de wintertijd.
  3. Het stadspark in onze gemeente verdient meer aandacht. Er moet onderzocht worden hoe dit park kan worden opgeknapt, zodat iedere inwoner en iedere toerist er weer van mogen genieten.
  4. Onze gemeente beschikt over weids polderlandschap met zijn natuurlijke beken en rivieren. Dit mooie gebied moet behouden worden. Om dat mogelijk te maken moeten de recreatieve mogelijkheden van dit gebied zo goed mogelijk worden benut. Hiervoor bestaat al een Kansenkaart.
  5. Onze gemeente mag meer en betere fietspaden krijgen, vooral in het buitengebied; we leven in een prachtige gemeente vol natuur. Zowel recreanten als scholieren profiteren van deze maatregel. Ook picknickgelegenheden zouden welkom zijn.
  6. In onze gemeente moeten we, waar mogelijk, ondernemers interesseren voor de exploitatie van kleinschalige horecavoorzieningen op de knooppunten van toeristische (fiets)routes.
  7. In onze gemeente moet verdere verdroging van de Brabantse Wal tegengegaan worden door aanleg van onder meer waterbergingen en waterdoorlatende bestrating. Maar ook wateroverlast door bijvoorbeeld stijging van het grondwater moet worden voorkomen.
  8. In onze gemeente moet, in samenwerking met bewoners en betrokkenen onderzocht worden of er kansen liggen voor het benutten van de Nieuw-Vossemeerse haven voor recreatieve doeleinden.
  9. In onze gemeente moet de hondenbelasting worden afgeschaft. Ook moet er gekeken worden naar het aanleggen van speelveldjes voor honden, waarbij ook kleine kernen minstens één zo’n veldje hebben.