Milieu en Duurzaamheid

Wij willen werk maken van een milieuvriendelijke gemeente Steenbergen, voor onze inwoners, voor onze kinderen en voor de planeet.

Een paar voorbeelden van onze ideeën:

 1. Onze gemeente geeft zelf het goede voorbeeld: daken van gemeentelijke accommodaties worden benut voor zonnepanelen, de gemeente sluit een energiecontract met een duurzame energieleverancier en gemeentelijke panden worden uitgerust met energiebesparende technologieën.
 2. In onze gemeente mogen er geen windmolens meer bijkomen.
 3. In onze gemeente moeten zonnepanelen en extra isolatiemaatregelen bij huizen en kantoren gestimuleerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door samen te werken met energiecoöperaties. Dit kan ook door ieder huishouden dat wil overstappen op zonne-energie twee zonnepanelen cadeau te doen.
 4. In onze gemeente moet er, bijvoorbeeld binnen Vraagwijzer, een loket komen over duurzaamheid, zodat bewoners en overige betrokkenen met al hun vragen over dit onderwerp op één punt terecht kunnen. Zo kan iedereen makkelijker groen leven!
 5. In onze gemeente worden nieuwe woningen niet langer met gasaansluiting gebouwd. Warmtepompen en duurzame elektrische energie hebben de voorkeur.
 6. In onze gemeente moeten woningcorporaties zorgdragen voor het energiezuinig maken van hun woningen. Binnen 10 jaar zijn alle sociale woningen goed geïsoleerd, waarbij woonlasten dankzij bindende afspraken niet omhooggaan.
 7. In onze gemeente moeten de strenge, door de provincie gestelde eisen voor de veehouderij worden nageleefd: 1 januari 2022 is de deadline. Bedreigd dierenwelzijn, bedreigde luchtkwaliteit en stankoverlast moeten worden aangepakt. Denk hierbij aan ontmoedigend beleid voor grootschalige veehouderij en mestverwerking zoals het instellen van een strenge geurverordening. Zulke bedrijven moeten geweerd worden.
 8. Onze gemeente moet voorkomen dat er een verplaatsing plaatsvindt van intensieve veehouderij naar West-Brabant, nu die elders in Brabant wordt beperkt.
 9. In onze gemeente moeten ongebruikte milieuvergunningen en vergunningen van veehouders die stoppen worden ingetrokken, waar dat wettelijk gezien mogelijk is.
 10. In onze gemeente moet het gemeentebestuur medeverantwoordelijkheid nemen voor het opruimen van drugsafval in de openbare ruimte.
 11. In onze gemeente is ruimte voor meer beplanting langs wegen ter verfraaiing, voor de afvang van fijnstof en als CO2-opslag.
 12. In onze gemeente moet een vlotte transitie naar elektrisch vervoer gefaciliteerd en gepromoot worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van laadpalen (minstens 10 per jaar) en het gebruik van slimme lantaarnpalen.
 13. In onze gemeente moeten natuurorganisaties als lokale experts vaker en vroegtijdig worden betrokken bij ecologische beslissingen.
 14. De inwoners van onze gemeente hebben de plicht om afval te scheiden, maar de gemeente heeft de plicht om de burgers het scheiden zo makkelijk mogelijk te maken.
 15. Het AFC Nieuw Prinsenland mag (aan het zuiden) niet worden uitgebreid. Het levert inwoners niks op en het veroorzaakt lichtvervuiling.