Economie & Werkgelegenheid

Wij willen werk maken van een economisch welvarende gemeente. Behoud en groei van werkgelegenheid in de regio zijn daarvoor van groot belang, zowel voor lager als hoger opgeleide mensen.

Een paar voorbeelden van onze ideeën om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen:

  1. In onze gemeenten hebben mensen die echt niet aan het werk komen recht op een levenswaardig bestaan, hoewel eerst alle andere opties bekeken dienen te worden.
  2. De gemeente geeft het goede voorbeeld en creëert meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking en andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  3. In onze gemeente moet de reclamebelasting worden afgeschaft.
  4. Onze gemeente moet doorlopend in overleg zijn met vakbonden, milieubewegingen en ondernemersverenigingen zoals de Brabants-Zeeuwse Werkgevers, de Kamer van Koophandel, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant (REWIN), Retail Platform Steenbergen (RPS), Ondernemers Platform Steenbergen (OPS), Horeca Steenbergen en de winkeliersvereniging Dinteloord.
  5. De gemeente stelt een plan op om statushouders zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, zodat zij zich nuttig kunnen voelen op de werkvloer, werkenderwijs de taal kunnen leren en sociale contacten op kunnen doen en zo optimaal kunnen integreren in onze samenleving. Evaluatie hiervan is van groot belang.
  6. Ook in onze gemeente is het winkellandschap ingrijpend veranderd door de opkomst van het internet. Om te zorgen dat de leefbaarheid van alle kernen op niveau blijft, zorgt de gemeente voor een detailhandelsvisie met daarin duidelijke keuzes waar welke voorzieningen wenselijk zijn, zodat er gestuurd kan worden op behoud van winkels op locaties waar dat voor de leefbaarheid wenselijk is. Ook sturing rondom vergunningen en bestemmingsplannen is noodzakelijk, zodat ondernemers zich hier willen vestigen.
  7. Onze gemeente moet bedrijven aantrekken die werkgelegenheid bieden die aansluit op de vraag van (jonge) inwoners van de gemeente Steenbergen.