Cultuur, Sport en Toerisme

Wij willen werk maken van de kracht van verenigingen. Wij zullen hen dan ook graag ondersteunen in het sociaal houden van onze gemeente. Ook evenementen mogen ondersteund worden door het gemeentebestuur. Voor zowel sport als cultuur geldt dat iedere inwoner er financiële toegang tot moet hebben, desnoods via de gemeente.

Een paar voorbeelden van onze ideeën:

  1. De gemeente mag het contract met Hydrasport met betrekking tot de exploitatie van ‘t Cromwiel niet verlengen, vanwege aanhoudende klachten van gebruikers. Bij het zoeken naar een nieuwe exploitant moet getracht worden de consumpties betaalbaar te houden, bijvoorbeeld bij gebruik door (ouderen)clubs.
  2. In onze gemeente moet de kwaliteit van sportvoorzieningen ten minste voldoen aan de eisen van NOC/NSF. Ook mensen met een beperking moeten kunnen sporten.
  3. De gemeente stimuleert verenigingsbesturen actief in het vinden en opleiden van vrijwilligers.
  4. In onze gemeente wordt niet bezuinigd op bibliotheken, wijkcentra, zwembaden en culturele voorzieningen.
  5. In onze gemeente dient het vastgestelde evenementenbeleid daadkrachtig ondersteund te worden, in nauw overleg met het Evenementenplatform Steenbergen.
  6. In onze gemeente houden we in de subsidiëring van sport- en cultuurverenigingen rekening met inkomens van kinderen en hun ouders, zodat ook binnen sport en cultuur de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.
  7. In onze gemeente moet gezorgd worden voor voldoende speelplekken, speeltuinen en beweegtuinen in elke woonwijk, want beweging begint al op vroege leeftijd.
  8. In onze gemeente moet elk kind leren zwemmen. Als dit niet door de ouders kan worden geregeld, dan moet dit worden opgelost in samenwerking met de gemeente. In 2022 mogen er in de gemeente Steenbergen geen kinderen van boven de 10 jaar zijn die niet kunnen zwemmen.