Armoede en Zorg

Wij willen werk maken van het helpen van mensen die niet alleen vooruit kunnen komen.

Een paar voorbeelden van onze ideeën:

  1. In onze gemeente moet er meer aandacht komen voor mensen die in armoede leven.  Niet alleen moet het aantal huishoudens onder de armoedegrens ten minste gehalveerd worden, ook moet stille armoede onderzocht en tegengegaan worden. Zaken als laaggeletterdheid, het door de overheid vergroten van schulden en onduidelijke informatievoorziening over gemeentelijke hulp, moeten door de gemeente onderzocht worden om armoede preventief tegen te gaan.
  2. In onze gemeente moet er een boekje komen waarin, in simpele taal, staat beschreven welke mogelijkheden er zijn voor mensen die hulp nodig hebben van de gemeente. Het taalniveau van gemeentelijke brieven moet omlaag. Ook de gemeentewebsite moet duidelijker: nu is het een databank voor politici.
  3. In onze gemeente moet de goedkope gemeentelijke ziektekostenverzekering worden gepromoot, bovendien moeten meer mensen de kans krijgen zo’n verzekering af te sluiten: de huidige inkomensgrens ligt te laag om mee te kunnen doen.
  4. In onze gemeente moet er een minimabeleid zijn dat erop gericht is armoede te voorkomen.
  5. In onze gemeente zou niemand in de schulden hoeven te zitten. Er moeten professionele organisaties m.b.t. schuldhulpverlening ingezet worden. Mensen hebben recht op trainingen in budgetbeheer.
  6. Onze gemeente heeft net als iedere andere gemeente in Nederland de morele plicht om statushouders te huisvesten en politieke vluchtelingen te helpen. Hierbij is het van groot belang dat er geen grote groepen bij elkaar komen te zitten en dat per kern slechts een klein gedeelte tot deze groep behoort. Degelijk integratiebeleid is in verband met werkgelegenheid en taal een prioriteit.
  7. In onze gemeente moet het aantal bezoekers van de voedselbank in 2022 op 0 staan.