Ombudsteam

Schermafbeelding 2013-04-13 om 16.05.25

De afdeling Steenbergen van de PvdA beschikt over een eigen Ombudsteam. Dit team wil inwoners met raad en daad bijstaan. Bijvoorbeeld als die een probleem hebben met regelingen, instanties op het gebied van sociale voorzieningen, zorg, wonen of andere zaken,

Spelregels
De hulp van het Ombudsteam is gratis. Je hoeft ook geen lid van de PvdA te zijn om er een beroep op te doen. Het Ombudsteam neemt geen taken over van officiële (hulp)instanties. Het helpt mensen die problemen op te lossen door te luisteren, te verwijzen, de voortgang te bewaken in de afhandeling en daar waar nodig beweging in te krijgen. Wanneer een probleem ook om een politieke oplossing vraagt, schakelt het Ombudsteam zijn netwerk in: raadsleden, wethouders, Statenleden en zelfs Tweede Kamerleden.

Bereikbaarheid
Per e-mail is het Ombudsteam zeven dagen per week bereikbaar:
ombudsteam@pvda-steenbergen.nl